Rezerwat Krzemianka

Jeden z najciekawszych rezerwatów Puszczy Knyszyńskiej z uwagi nie tylko na jego wartości naturalne ale również kulturowe. Szczególnie urokliwa jest trasa przebiegająca przez rozlewiska rzeki Krzemianki, którą zasilają tutaj liczne źródliska, które tworzą małe strumyki, rozlewiska i bagna. Idąc po drewnianej kładce szczególnie odczuwamy bliskość natury.

W rezerwacie zamieszkuje wiele gatunków ptaków oraz występuje 14 chronionych gatunków roślin, w tym podkolan biały, lilia złotogłów i kruszczyk szerokolistny. Wyjątkową atrakcję tworzy odkryte w 1991 r. na terenie rezerwatu miejsce eksploatacji krzemienia z epoki brązu (sprzed 3000 lat).

Po badaniach okazało się, iż istniało tu ok. 300 prehistorycznych miejsc wydobywania i przetwórstwa krzemienia. Obecnie są one słabo widoczne i zarośnięte. Znalezisko to jest cenne w skali krajowej a nawet międzynarodowej i zostało wpisane do rejestru zabytków.

MPR plakietkaCopyright 2015 by Uroczysko Ruczaj
Karczmisko 41 | 16-020 Czarna Białostocka
telefon: +48 698 519 658  
e-mail: [email protected]

Uroczysko Ruczaj